Ochrona danych osobowych

Informacje ogólne

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna, a odwiedzając naszą stronę internetową powinniście Państwo zawsze czuć się bezpiecznie i komfortowo. Dlatego też wprowadziliśmy zarówno środki techniczne, jak i organizacyjne, aby zapewnić zgodność z aktualnymi przepisami. Niniejszy dokument opisuje informacje, które możemy gromadzić oraz sposób, w jaki mogą Państwo realizować swoje prawa.

I. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
T +49(0)201-51790
F +49(0)201-51795005

E-Mail an RWE Aktiengesellschaft

II. Jak można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

Wyznaczyliśmy osobę, z którą zawsze mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych. 

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pisząc na adres korespondencyjny

RWE Aktiengesellschaft
Datenschutzbeauftragter
RWE Platz 6
45141 Essen

Z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” 

Lub na dedykowany adres elektroniczny:

E-Mail an dataprotection@rwe.com

III. Udostępnianie strony internetowej i pliki dziennika systemowego

Poniżej informujemy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z udostępnianiem strony internetowej i tworzeniem plików dziennika systemowego.

1. Które z Państwa danych osobowych są przez nas wykorzystywane?

Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu komputera odwiedzającego stronę. Oprócz danych nieosobowych (np. nazwa domeny strony internetowej, z której Państwo weszli na naszą stronę internetową; strony internetowe, które Państwo odwiedzili w naszej domenie; nazwy pobranych plików wraz z datą i godziną pobrania; nazwa Państwa dostawcy usług internetowychoraz, jeśli ma to zastosowanie, nazwa systemu operacyjnego i wersja przeglądarki Państwa komputera; nazwa hosta komputera dostępowego; ustawienia językowe), przetwarzamy także Państwa adres IP.

2. Z jakich źródeł pochodzą dane osobowe?

Dane są pobierane od Państwa poprzez automatyczne przekazywanie ich przez Państwa komputer do naszego systemu.

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Dane zbierane są w pierwszej kolejności w celu technicznego udostępnienia strony internetowej. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 par. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.

Ponadto przechowujemy dane - w formie spseudonimizowanej w plikach dziennika - w celach bezpieczeństwa, w szczególności w celu rozpoznania i przeciwdziałania atakom na naszą stronę internetową,a także w celach statystycznych oraz w celu optymalizacji naszej obecności w Internecie. W tych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora. Naszym uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie realizacji wyżej wymienionych celów.

4. Komu przekazywane są Państwa dane osobowe

W określonych przypadkach dane mogą być przekazywane w ramach grupy przedsiębiorstw innym spółkom z grupy. Ponadto korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców, którzy również mogą otrzymywać dane osobowe w ramach wykonywania swoich obowiązków. W takich przypadkach zapewniamy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Zasadniczo Państwa dane nie są przekazywane innym podmiotom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie nakazów prawnych lub urzędowych.

5. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Dane są przechowywane przez okres 30 dni.

6. Czy istnieje obowiązek podawania danych osobowych?

Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podawania danych. Jednakże w przypadku niepodania danych, nie jest możliwe korzystanie z serwisu w pełnym zakresie.

IV. Analiza i optymalizacja stron internetowych za pomocą plików cookies

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które zawierają charakterystyczny ciąg znaków i umożliwiają jednoznaczną identyfikację komputera. Są one zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika w momencie wejścia na stronę internetową. Ponowne otwarcie strony internetowej umożliwia identyfikację systemu komputerowego oraz automatyczne przekazanie potrzebnych informacji.

Informacje zapisywane za pomocą plików cookie pełnią różne funkcje.

Dzielimy je na następujące kategorie:

  • niezbędne pliki cookie
  • analityczne pliki cookie 
  • usługi Google  

1. Które z Państwa danych osobowych są przez nas wykorzystywane?

W zależności od zastosowanego  pliku cookie, zbieramy różne dane osobowe. Listę danych, które są wykorzystywane w poszczególnych przypadkach, można znaleźć tutaj.

2. Z jakich źródeł pochodzą dane osobowe?

Wszystkie dane, które zbieramy w formie plików cookie, pochodzą od Państwa. 

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Realizujemy różne cele, w zależności od użytego pliku cookie. Przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej zostaną Państwo poproszeni o wybranie plików cookie, na które chcą Państwo zezwolić. Tutaj mają Państwo możliwość przeglądania i zmiany swojego wyboru. 

a. Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie są wymagane do technicznego działania naszej strony internetowej oraz do zapewnienia jej stabilności. Aby zobaczyć, jaki cel realizowany jest przez dany plik cookie, klinknij tutaj.

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, baner informacyjny informuje o stosowaniu plików cookie i odsyła do niniejszej informacji o ochronie danych. Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora. Tym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość zagwarantowania realizacji wymienionych celów.
Pozyskane w ten sposób dane są pseudonimizowane za pomocą technicznych środków ostrożności i nie są przechowywane razem z Państwa innymi danymi osobowymi. W związku z tym nie możemy przyporządkować tych danych do Państwa osoby.

b. Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie umożliwiają nam analizę Państwa zachowań podczas przeglądania naszej strony internetowej, abyśmy mogli sprawdzać i poprawiać wydajność naszych stron. W ten sposób tworzymy profile statystyczne, których nie można przyporządkować do poszczególnych osób, a jedynie do grup. Profile te są wykorzystywane do analizy zachowań odwiedzających i kliknięć, jak również cech demograficznych osób odwiedzających stronę internetową.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zamieszczony na niej baner informacyjny informuje o stosowaniu analitycznych plików cookie, odsyłając do niniejszej informacji o ochronie danych osobowych. Klikając w przycisk potwierdzający  użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która to zgoda służy jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO.

Dane zebrane od Państwa w ten sposób są pseudonimizowane za pomocą technicznych środków ostrożności i nie są przechowywane razem z innymi Państwa danymi osobowymi. W związku z tym nie możemy przyporządkować tych danych do Państwa osoby.

c. Usługi Google

W ramach usług Google stosujemy marketingowe pliki cookie i społecznościowe pliki cookie. Marketingowe pliki cookie pomagają nam oferować Państwu spersonalizowane, dostosowane do Państwa zainteresowań, reklamy na stronie www.rwe.com i poza nią. Społecznościowe pliki cookie umożliwiają Państwu bezpośrednie połączenie z Państwa kontem w mediach społecznościowych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Takie podejście ułatwia udostępnianie Państwa wizyty na naszej stronie w mediach społecznościowych i dzielenie się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Używamy tych plików cookie również do wymiany danych o użytkowniku z operatorami sieci społecznościowych.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zamieszczony na niej baner informacyjny informuje o stosowaniu usług Google, odsyłając do niniejszej informacji o ochronie danych osobowych. Klikając w przycisk potwierdzający użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która to zgoda służy jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO.

Utworzone profile użytkowania, również te wymieniane z operatorami sieci społecznościowych, są pseudonimizowane i dopiero potem przetwarzane. Oznacza to, że analizowane zainteresowania reklamowe możemy przyporządkować tylko do danych pseudonimizowanych, a nie do Państwa osobiście.

4. Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

W określonych przypadkach dane mogą być przekazywane w ramach grupy przedsiębiorstw innym spółkom grupy. Ponadto firmy zewnętrzne, które oferują odpowiedni plik cookie, otrzymają Państwa dane w ramach przetwarzania danych w naszym imieniu zgodnie z art. 28 RODO.

5. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Używamy plików cookie sesyjnych i stałych. Plik cookie utrzymuje się po zakończeniu bieżącej sesji i pozostaje w przeglądarce do momentu wygaśnięcia lub usunięcia go przez użytkownika. Sesyjne pliki cookie utrzymują się tylko tak długo, jak długo trwa sesja (zazwyczaj bieżąca wizyta na stronie internetowej lub sesja przeglądarki). Podmioty trzecie, takie jak nasi klienci, partnerzy i dostawcy usług, mogą również korzystać z plików cookie w związku ze świadczonymi usługami. Tutaj znajduje się szczegółowa informacja o okresach przechowywania danych.

6. Czy istnieje obowiązek podawania danych osobowych?

Nie ma obowiązku przekazywania tych danych. Niezbędne pliki cookie są jednak konieczne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

7. Wycofanie zgody

W związku z wykorzystywaniem plików cookies, oprócz praw wymienionych w punkcie XIV niniejszego dokumentu, przysługuje Państwu także:

Microsoft Application Insights

Application Insights to usługa platformy chmurowej Azure firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"). Usługa ta gromadzi dane telemetryczne z używanej aplikacji. Dane te są anonimowymi danymi statystycznymi, co oznacza, że na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie danych konkretnej osoby. Adres IP używany przez użytkownika jest skracany i w ten sposób anonimizowany. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Surowe dane telemetryczne są usuwane po 90 dniach.

Informacje o aplikacji Insights znajdują się tutaj: https://learn.microsoft.com/pl-pl/azure/azure-monitor/app/data-retention-privacy

V. Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane w tym zakresie.

1. Które z Państwa danych osobowych są przez nas wykorzystywane?

Przetwarzamy dane osobowe, które podają Państwo w formularzu kontaktowym. Z reguły są to następujące dane osobowe:

  • Pan/ Pani 
  • Imię 
  • Tytuł naukowy (nieobligatoryjnie)
  • Adres e-mail
  • Adres korespondencyjny
  • Telefon
  • Nazwa firmy

W formularzu kontaktowym mają Państwo możliwość wskazania preferowanej formy kontaktu z naszej storny. Ponadto mają Państwo możliwość przekazania nam dalszych danych za pomocą otwartego pola tekstowego.

2. Z jakich źródeł pochodzą dane osobowe?

Dane wprowadzają Państwo samodzielnie w treści formularza kontaktowego.

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Dane te są nam potrzebne, abyśmy wiedzieli, kto wysłał do nas zapytanie i abyśmy mogli udzielić na nie odpowiedzi.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, którą wyrażają Państwo poprzez wysłanie zapytania. 

4. Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

Przekazujemy Państwa dane osobowe w ramach grupy przedsiębiorstw do spółki grupy, która jest odpowiedzialna za Państwa zapytanie. Ponadto, w niektórych przypadkach korzystamy z usług dostawców, którzy również mogą otrzymywać Państwa dane osobowe.  

5. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą co do zasady przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Poza tym, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez określone przepisami stosownych ustaw okresy przechowywania i przedawnienia roszczeń. 

6. Czy istnieje obowiązek podawania danych osobowych?

Nie ma obowiązku przekazywania tych danych. Jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie możemy odpowiedzieć na Państwa zapytanie. 

7. Wycofanie zgody

W związku z korzystaniem z formularza kontaktowego, przysługują Państwu prawa wymienione w punkcie XIV niniejszego dokumentu.

VI. Rejestracja

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość rejestracji na różne podstrony, korzystając z dostępnych funkcjonalości. Poniżej wyjaśnimy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w tym zakresie.

1. Które z Państwa danych osobowych są przez nas wykorzystywane?

Przetwarzamy dane osobowe, które podajają Państwo w odpowiednim formularzu. Są to następujące dane osobowe: imię i nazwisko, uzyskany tytuł naukowy, płeć, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu lub faxu, firma lub instytucja, którą Państwo reprezentujecie, a także odpowiedni dział i preferowany język.

2. Z jakich źródeł pochodzą dane osobowe?

Dane wprowadzają Państwo samodzielnie w treści formularza.

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Dane te są nam potrzebne do przetworzenia Państwa rejestracji na danej podstronie lub platformie (np. w tzw. Portalu dostawców).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, którą wyrażają Państwo poprzez dokonanie rejestracji. Jeśli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę osobiście lub jeśli istnieje już po naszej stronie stosunek umowny z Państwem lub Państwa firmą, podstaw€ prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność przetwarzania danych dla celów realizacji umowy. O ile w ramach rejestracji przetwarzane są dane pracowników (potencjalnego) kontrahenta, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora.

4. Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

Przekazujemy Państwa dane w ramach grupy przedsiębiorstw do spółki grupy odpowiedzialnej za Państwa rejestrację. Ponadto, w niektórych przypadkach, korzystamy z usług dostawców, którzy również mogą otrzymywać Państwa dane osobowe.

5. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą z reguły przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do korzystania z zarejestrowanego portalu lub platformy. Poza tym, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez określone przepisami stosownych ustaw okresy przechowywania i przedawnienia roszczeń.

6. Czy istnieje obowiązek podawania danych osobowych?

Nie ma obowiązku przekazywania tych danych. Jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie możemy w pełni zrealizować dla Państwa żądanej usługi.

7. Prawa związane z ochroną danych osobowych

W związku z rejestracją przysługują Państwu prawa wymienione w punkcie XIV niniejszego dokumentu.

VII. Newsletter

Na naszej stronie internetowej oraz w naszych mediach społecznościowych oferujemy Państwu możliwość zapisania się do naszego newslettera.

1. Które z Państwa danych osobowych są przez nas wykorzystywane?

Aby wysłać newsletter, przetwarzamy Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail. Ponadto zbieramy dane dotyczące zachowania subskrybentów, np. odnośnie tego, czy czytają newsletter lub czy klikają na zamieszczone w nim linki. Dane te są gromadzone w sposób anonimowy.

2. Z jakich źródeł pochodzą dane osobowe?

Dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail podają Państwo podczas rejestracji na subskrybcję newslettera. W celu wyeliminowania błędów w tym zakresie, stosujemy tzw. procedurę Double-Opt-In, w ramach której po rejestracji otrzymują Państwo e-mail z linkiem potwierdzającym, a dopiero po kliknięciu w ten link, zostają Państwo włączeni do listy dystrybucyjnej newslettera.

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Dane te wykorzystujemy do przesyłania Państwu naszego newslettera z informacjami dotyczącymi Grupy RWE. Ponadto, na podstawie danych o Państwa zachowaniach subskrypcyjnych, udoskonalamy nasz newsletter, aby dostarczać Państwu najbardziej interesujące dla Państwa informacje. Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, którą wyrażają Państwo podczas procesu rejestracji. 

4. Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

Dane te są przekazywane w ramach grupy przedsiębiorstw do innych spółek grupy. Ponadto korzystamy z usług dostawców, którzy również w tych przypadkach otrzymują Państwa dane osobowe, aby móc wysłać Państwu newsletter. Inne podmioty trzecie nie otrzymują żadnych Państwa danych osobowych.

5. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowujemy tak długo, jak długo pozostają Państwo subskrybentami naszego newslettera. Po wypisaniu się z subskrybcji, przechowujemy informacje o Państwa zgodzie przez 4 lata w celach weryfikacyjnych.

6. Czy istnieje obowiązek podawania danych osobowych?

Nie ma obowiązku przekazywania tych danych. Jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie możemy wysłać Państwu newslettera.    

7. Wycofanie zgody

W każdej chwili mają Państwo możliwość wycofania swojej zgody na wysyłkę newslettera i ocenę Państwa zachowań w zakresie subskrypcji. Najłatwiejszym sposobem na wycofanie zgody jest skorzystanie z linku rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się na końcu każdego newslettera.

VIII. Profile firmy w mediach społecznościowych

Korzystamy z różnych mediów społecznościowych, aby aktywnie się z Państwem komunikować. W tym celu utworzyliśmy profile firmy w różnych mediach społecznościowych. Ponadto na naszej  stronie internetowej zostały zintegrowane wtyczki innych firm, w szczególności mediów społecznościowych lub innych dostawców usług IT. Te wtyczki to funkcje przekierowania lub rekomendacji, dzięki którym informacje, którymi RWE dzieli się w mediach społecznościowych, mogły być również wyświetlane na naszej stronie internetowej, oraz aby informować o  innych usługach informatycznych podmiotów trzecich, które pomagają w bardziej zrozumiałym wyświetlaniu informacji. Aby takie wtyczki mogły funkcjonować, ich dostawca wymaga i przetwarza pewne dane osobowe użytkownika (np. adres IP).

W celu ochrony Państwa prywatności, przetwarzanie to ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę.  W związku z tym dostęp do wtyczki będzie możliwy dopiero po jej zainstalowaniu. 
Wyrażają Państwo zgodę na instalację wtyczki Plug-In, poprzez akceptację usług Google. Wtyczka będzie zainstalowana,a dane przekazywane do sieci społecznościowej tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę, zgadzając się na instalację usług Google w banerze informacyjnym.

Aby wyświetlać treści z mediów społecznościowych, korzystamy z usługi "Flockler" firmy Flockler Oy Rautatienkatu 26 B 32, 33100 Tampere, Finlandia, która zestawia odpowiednie kanały mediów społecznościowych i wyświetla je na naszej stronie internetowej. Poprzez interakcję z daną treścią nawiązuje się połączenie z serwerami firmy Flockler. W trakcie tego procesu przesyłany jest Państwa adres IP.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, którą wyrazili Państwo rejestrując się na portalu społecznościowym lub akceptując usługi Google w banerze informacyjnym na naszej stronie internetowej. Politykę prywatności i dalsze informacje na temat tego usługodawcy można znaleźć pod adresem https://flockler.com/privacy-policy.

W określonych przypadkach przetwarzamy Państwa dane wraz z dostawcą medium społecznościowego lub dostawcą wtyczki Plug-in na zasadzie współodpowiedzialności w rozumieniu  art. 26 RODO. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takich przypadkach nie mamy wpływu na zakres przetwarzanych przez tego dostawcę danych osobowych jak i rodzaj operacji przetwarzania danych osobowych przez dostawcę danego medium społecznościowego lub wtyczki, jak i też nie znamy wszystkich celów przetwarzania Państwa danych osobowych ani okresów ich przechowywania.  Nie mamy również informacji na temat  usuwania Państwa danych osobowych przez danego dostawcę. Dlatego w niektórych przypadkach będziemy musieli przekazać skierowane do nas zapytania do odpowiedniego dostawcy.

Poniżej znajduje się lista firm, u których utworzyliśmy profile społecznościowe lub których wtyczek używamy. Zalecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych przez poszczególnych dostawców. 

W zakresie, w jakim dysponujemy informacjami o operacjach przetwarzania danych, które Państwa dotyczą, wskazujemy, co następuje:

1. Które z Państwa danych osobowych są przez nas przetwarzane?

Poniżej znajduje się lista danych osobowych, które przetwarzamy: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, adres), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na to, że dostawcy mediów społecznościowych z reguły gromadzą dane na temat Państwa zachowań i zainteresowań.

2. Z jakich źródeł pochodzą dane osobowe?

Z reguły dane pochodzą od Państwa. Nie wiemy, czy i w jakich przypadkach dostawcy mediów społecznościowych przetwarzają Państwa dane osobowe również z innych źródeł.

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Prezentując naszą firmę w mediach społecznościowych, chcielibyśmy dążyć do aktywnej komunikacji z Państwem i zaoferować Państwu możliwość zapoznania się z naszymi usługami za pośrednictwem tego kanału.

Dostawcy wtyczek Plug-in będą również wykorzystywać Państwa dane osobowe do badań rynkowych i celów reklamowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, której udzielili Państwo w ramach rejestracji na portalu społecznościowym lub poprzez akceptację usług Google.

4. Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

W ramach grupy przekazujemy dane do innych spółek grupy. Nie przekazujemy tych danych podmiotom trzecim. Nie mamy jednak informacji, komu dany dostawca medium społecznościowego przekazuje Państwa dane osobowe.

5. Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?

Nie wiemy, jak długo dostawcy mediów społecznościowych przechowują Państwa dane osobowe dla swoich celów. 

6. Czy istnieje obowiązek podawania danych osobowych?

Nie ma obowiązku przekazywania tych danych. Niepodanie tych danych oznacza jednak, że w niektórych przypadkach nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z naszej oferty w mediach społecznościowych lub z uproszczonej informacji poprzez wtyczkę Plug-in.

7. Wycofanie zgody

W zakresie stosowania plików cookie, oprócz praw wymienionych w punkcie XIV niniejszego dokumentu, przysługuje Państwu także prawo do wycofania swojej zgody na stosowane przez nas analityczne pliki cookie oraz usługi Google.

IX. LinkedIn Insight Tag

Używamy tagu LinkedIn Insight na naszej stronie internetowej do śledzenia konwersji (ocena akcji odwiedzin) przez LinkedIn Ireland Unlimited Company (Attn: Legal Dept., Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia; "LinkedIn"). LinkedIn nie udostępnia nam żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób, a jedynie udostępnia zbiorcze raporty dotyczące oglądalności witryny i wydajności reklam. Członkowie LinkedIn mogą zrezygnować z wykorzystywania swoich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach swojego konta.

Więcej informacji na temat plików cookie i polityki prywatności LinkedIn można znaleźć na stronach: https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy i https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?

1. Które z Państwa danych osobowych są przez nas wykorzystywane?

Znacznik LinkedIn Insight umieszcza w przeglądarce użytkownika unikalny plik cookie LinkedIn (plik cookie konwersji) i umożliwia gromadzenie następujących danych dla tego pliku cookie: metadane, takie jak adres IP, znacznik czasu i zdarzenia strony (np. odsłony strony). Te pliki cookie mają ograniczony okres ważności. Jeśli odwiedzają Państwo pewne strony w naszej witrynie internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, LinkedIn i my możemy rozpoznać, że kliknęli Państwo na link i zostali przekierowany na tę stronę. Znacznik LinkedIn Insight umożliwia również LinkedIn gromadzenie danych o wizytach na naszej stronie internetowej, w tym adres URL, odsłon strony, adres IP, charakterystyki urządzenia i przeglądarki oraz znaczniki czasu.

2. Z jakich źródeł pochodzą dane osobowe?

Wszystkie dane, które zbieramy w formie plików cookies pochodzą od Państwa.

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Informacje, które są zbierane za pomocą plików cookie konwersji, służą do tworzenia statystyk konwersji. W ten sposób poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji.

Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, zostają Państwo poinformowani o stosowaniu plików cookie w tzw. banerze informacyjnym zawierającym odesłanie do niniejszej informacji o ochronie danych osobowych. Jeśli zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych, poprzez kliknięcie na wybraną kategorię plików cookie wyrażają Państwo zgodę, która służy jako podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

W ramach grupy przedsiębiorstw przekazujemy Państwa dane osobowe do innych spółek grupy. Nie przekazujemy tych danych podmiotom trzecim. Nie mamy jednak informacji o tym, komu dana sieć społecznościowa przekazuje Państwa dane osobowe.

5. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

LinkedIn przechowuje Państwa dane osobowe. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez LinkedIn można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

6. Czy istnieje obowiązek podawania danych osobowych?

Nie ma obowiązku przekazywania danych.

7. Wycofanie zgody

W związku ze stosowaniem plików cookie, oprócz praw wymienionych w punkcie XIV niniejszego dokumentu, przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na stosowane przez nas analityczne pliki cookie i usługi Google.

X. Usługi Google

Na naszej stronie internetowej za pomocą API zintegrowaliśmy usługi Google Maps / Google Charts. Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Jej spółką macierzystą jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google.

1. Które z Państwa danych osobowych są przez nas wykorzystywane?

W celu wyświetlenia treści w Państwa przeglądarce, Google musi otrzymać Państwa adres IP i dane o lokalizacji, ponieważ w przeciwnym razie Google nie mogłoby udostępnić Państwu określonych treści. Wygenerowane informacje są przekazywane na serwer Google w USA i tam przetwarzane.

2. Z jakich źródeł pochodzą dane osobowe?

Dane są pobierane od Państwa.

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Dane są nam potrzebne, abyśmy mogli oferować Państwu usługi Google.

Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, zostają Państwo poinformowani o stosowaniu plików cookie w tzw. banerze informacyjnym zawierającym odesłanie do niniejszej informacji o ochronie danych osobowych. Jeśli zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych, poprzez kliknięcie na wybraną kategorię plików cookie wyrażają Państwo zgodę, która służy jako podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Komu będą przekazywane Państwa dane osobowe?

Za Państwa zgodą dane te zostaną przekazane do Google LLC i przesłane na serwer w USA.

5. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Google przechowuje Państwa dane osobowe. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google.

6. Czy istnieje obowiązek podawania danych osobowych?

Nie ma obowiązku przekazywania tych danych.

7. Wycofanie zgody

Oprócz praw określonych w punkcie XIV niniejszego dokumentu, przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody na korzystanie z usług Google.

XI. Linki do innych stron internetowych

Strony internetowe RWE zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Jako dostawca naszych stron internetowych, jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni za treści zamieszczone na naszych stronach. Należy odróżnić treści własne RWE od treści udostępnianych przez innych dostawców, za które nie ponosimy odpowiedzialności i nie traktujemy ich treści jako własnych. Nie mamy wpływu na to, czy operatorzy stron internetowych, do których podajemy linki, przestrzegają stosownych przepisów o ochronie danych osobowych. Dlatego też niniejszy dokument o ochronie danych osobowych nie dotyczy stron internetowych innych dostawców, nawet jeśli dostęp do nich odbywa się poprzez linki na naszej stronie internetowej. W związku z tym prosimy o przestrzeganie stosownych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących u innych dostawców. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści innych stron internetowych. W przypadku zauważenia istotnego naruszenia, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. W razie potrzeby usuniemy link po jego sprawdzeniu.

XII. Czy ma miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

XIII. Czy Państwa dane osobowe są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej (tzw. państw trzecich)?

W celu przetwarzania Państwa danych osobowych korzystamy również z usług dostawców zlokalizowanych w krajach trzecich poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Aby chronić Państwa dane osobowe, zawieramy z dostawcami usług w krajach trzecich standardowe klauzule umowne dot. ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Klauzule te zapewniają odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych użytkownika u dostawców usług z krajów trzecich.

W każdej chwili mają Państwo możliwość zażądania dodatkowych informacji oraz kopii odpowiednich umów. Mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z danych kontaktowych wymienionych w punkcie I lub II niniejszego dokumentu.

XIV. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

1. Prawo dostępu

Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane.

Mają Państwo również prawo zażądać informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym zakresie mogą Państwo żądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych

2. Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo żądania od administratora sprostowania i/lub uzupełnienia dotyczących Państwa danych, o ile dane te są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator dokonuje sprostowania bez zbędnej zwłoki.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Zgodnie z zasadmi określonymi w RODO, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych.

4. Prawo do usunięcia danych

Mogą Państwo żądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do usunięcia tych danych bez zbędnej zwłoki, chyba że zachodzi wyjątek przewidziany w przepisach prawa.

5. prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które dostarczyli Państwo administratorowi i których przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub na podstawie zawartej z Państwem umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto, zgodnie z przepisami RODO, mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały dostarczone.

Wykonując to prawo, przysługuje Państwu również prawo żądania bezpośredniego przekazania dotyczących Państwa danych osobowych do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe. Wykonanie tego prawa nie może niekorzystnie wpływać na wolności i prawa innych osób.

6. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Powyższe ma zastosowanie również do wycofania zgody udzielonej nam przed rozpoczęciem obowiązywania RODO, tj. przed 25 maja 2018 r. Wszystkie dane osobowe przechowywane na podstawie udzielonej zgody zostaną usunięte, chyba że istnieje inna podstawa prawna uprawniająca do dalszego przechowywania tych danych zgodnie z prawem.

7. Realizacja praw użytkownika

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punktach I lub II niniejszego dokumentu.

Chcąc wycofać swoją zgodę dotyczącą używanych przez nas plików cookie, należy zmienić ustawienia tutaj.

Chcąc wycofać swoją zgodę na korzystanie z usług Google, należy zmienić ustawienia tutaj.

Chcąc wycofać swoją zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, prosimy o skorzystanie z linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na końcu każdego newslettera.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Prawo do sprzeciwu

W dowolnym momencie mają Państwo prawo wnieść sprzeciw- z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją- wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu, dane osobowe dotyczące Państwa nie będą już przetwarzane do tych celów.

Aby wnieść sprzeciw, należy skontaktować się z nami, używając danych kontaktowych podanych w punkcie 1 lub 2 niniejszego dokumentu.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO. Aby ułatwić Państwu korzystanie z niniejszych praw, poniżej znajdą Państwo adres właściwego dla nas organu nadzorczego: 

Organ Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenii Północnej-Westfalii.
PO Box 20 04 44
40102 Düsseldorf
T: +49 211 38424 – 0
F: +49 211 38424 – 10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Aby uzyskać dostęp do danych kontaktowych wszystkich krajowych organów ochrony danych oraz europejskich inspektorów ochrony danych, należy kliknąć tutaj.