Wydzierżawiamy grunty pod przyszłe projekty fotowoltaiczne

RWE Renewables Poland Sp. z o.o. wydzierżawi grunty pod farmy PV

Światowy lider w branży odnawialnych źródeł energii, firma RWE RENEWABLES Sp. z o.o., na terenie całej Polski poszukuje gruntów do wydzierżawienia pod lokalizację farm fotowoltaicznych. Gwarantujemy korzystne warunki finansowe i przejrzystą formę współpracy. Jesteśmy solidnym partnerem, który posiada własne źródła wytwórcze i działa na rynku od ponad 125 lat.

Wierzymy, że każde spektakularne przedsięwzięcie zaczyna się od kawałka niezabudowanego gruntu! Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy zapraszamy do wypełnienia formularza.

Twoje benefity

Dzierżawy
Dzierżawy

Stały i stabilny przychód przez 30 lat trwania umowy dzierżawy

Pełna obsługa
Pełna obsługa

RWE prowadzi projekt przez cały okres jego funkcjonowania – od rozwoju, poprzez budowę, zarządzanie aż po rozbiórkę.

Gwarancja
Gwarancja

Gwarancja – projekty są rozwijane zgodnie z Polskim Prawem oraz wszystkimi aspektami środowiskowymi.


Wymagania dla nieruchomości gruntowych

 • Wymagania dla działek o powierzchni większej niż 50 ha

  powierzchnia działki w całości min. 60 ha (nie więcej niz 5 właścicieli gruntu na 50 ha)
  odległość do stacji transformatorowej (110 kV) maksymalnie 10 km na każde 50 ha
  klasa gruntu IV, V albo VI (bez gruntów organicznych, grunty tylko pochodzenia mineralnego, bez gruntów określonych jako Ls w EGiB)
  Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu tylko jeżeli process uchwalania MPZP jest w trakcie
  Bez Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu Tak, rozwijamy projekty bazując na decyzji o warunkach zabudowy
  Profil terenu Najlepiej płaski; Pochylenie >15% może być odrzucone
  wykluczenia grunty skażone; złoża surowców naturalnych; leśne tereny chronione; tereny zalewowe
  Ograniczenia wynikające z infrastruktury technicznej uwidocznione na mapie
  • Istniejąca infrastruktura (gas, wodociągi, rurociągi itp.) napowietrzne linie energetyczne (nie wykluczają lokalizacji PV, ale drastycznie zmniejszają powierzchnie pod farmę fotowoltaiczną)
  • strefy ochrony konserwatorskiej
  • istniejące formy ochrony przyrody

Wydzierżawienie gruntu w pięciu krokach

Krok 1: wypełnij formularz kontaktowy. Proszę pamiętaj o uzupełnieniu wszystkich danych

Wydzierżawienie gruntu w pięciu krokach

Krok 2: Na podstawie danych identyfikacyjnych, pracownik RWE zlokalizuje nieruchomość gruntową

Wydzierżawienie gruntu w pięciu krokach

Krok 3: Pracownik RWE przeprowadzi wstępny audut I sprawdzi czy dana nieruchomość nadaje się pod lokalizację elektrowni fotowoltaicznej

Wydzierżawienie gruntu w pięciu krokach

Krok 4: Jeżeli działka gruntowa będzie odpowiednia, pracownik RWE skontaktuje się z Państwem i przedstawi wstępne warunki wydzierżawienia gruntu

Wydzierżawienie gruntu w pięciu krokach

Krok 5: Po podpisaniu umowy dzierżawy, proces rozwoju zostanie niezwłocznie rozpoczęty przez pracowników RWE

Skontakuj się z nami