RWE Renewables

RWE przyłączyło do sieci farmę wiatrową Rozdrażew

RWE przyłączyło do sieci farmę wiatrową Rozdrażew
  • Farma wiatrowa może zaopatrywać ponad 27 000 gospodarstw domowych w zieloną energię elektryczną
  • Uruchomienie kolejnych polskich farm wiatrowych planowane na 2022 r.
  • Inwestycje w projekty fotowoltaiczne – 80 MW nowych mocy solarnych do końca 2023 r.

Warszawa, 24 maja 2022 r.

Katja Wünschel, desygnowana na CEO Wind Onshore i PV Europa & Australia, RWE Renewables
„Polska jest dla nas jednym z obiecujących rynków w Europie, na którym chcemy realizować kolejne projekty lądowe i morskie. Dzięki najnowszej farmie wiatrowej Rozdrażew w Wielkopolsce z powodzeniem oddajemy do użytku w Polsce już 16. inwestycję lądową. Tempo naszej ekspansji jest wysokie: zespół RWE rozpoczął już budowę farmy wiatrowej Wierzchlas. Ponadto, planujemy oddanie do użytku kolejnych farm wiatrowych i fotowoltaicznych w tym roku. Nieustanne poszerzanie naszego portfolio podkreśla strategiczne znaczenie, jakie ma dla nas rynek polski.”

Katja Wünschel, Dyrektor Generalny (CEO) Wind Onshore and Solar Europe & Australia, RWE Renewables

RWE w pełni uruchomiło lądową farmę wiatrową Rozdrażew o mocy 16,8 megawatów (MW). Po czternastu miesiącach budowy, siedem turbin wytwarza wystarczającą ilość zielonej energii elektrycznej, aby zaspokoić potrzeby ponad 27 000 polskich gospodarstw domowych. Rozdrażew jest już 16. farmą wiatrową RWE w Polsce – firma ma w naszym kraju zainstalowaną moc 410 MW.

„Chciałbym podziękować całemu zespołowi za jego wspaniałą pracę. Jestem dumny, że nasze portfolio produkcji energii odnawialnej stale się powiększa, co jest kolejnym kamieniem milowym na drodze do aktywnego wspierania transformacji energetycznej kraju. Dzięki trzem farmom wiatrowym, które mają zostać oddane do użytku komercyjnego w tym roku, zdecydowanie umacniamy naszą pozycję w sektorze zielonej energii w Polsce” – mówi Wojciech Borkowski, odpowiedzialny w RWE Renewables za budowę projektów onshore.

Ekspansja trwa

Na zachodzie Polski, około 100 kilometrów od Szczecina, w gminie Mieszkowice, RWE buduje kolejną farmę wiatrową: dwie turbiny wiatrowe mają w ciągu roku wytworzyć wystarczającą ilość zielonej energii, aby zaspokoić roczne zapotrzebowanie kolejnych 8 800 gospodarstw domowych. Dla projektu Wierzchlas o mocy 7 megawatów, polski Rząd zawarł z firmą 15-letni, dwustronny kontrakt różnicowy (CfD).

Jako jedna z wiodących na świecie firm w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, RWE zdecydowanie kontynuuje rozbudowę swojego portfolio w Polsce. Obok budowanej obecnie farmy wiatrowej Wierzchlas, na koncesje czekają również farmy Dolice (48 MW) i Lech Nowy Staw III (12 MW). Ponadto, w 2022 roku spółka rozpocznie budowę lądowego projektu Żnin (48 MW). RWE dywersyfikuje swój polski portfel źródeł odnawialnych, inwestując w projekty fotowoltaiczne. W latach 2022 i 2023 firma planuje budowę nowych projektów solarnych o mocy ponad 80 MW. RWE w Polsce jest również aktywna w obszarze offshore. Firma jest na etapie zaawansowanego przygotowania do budowy F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW, a także złożyła wnioski o kolejne koncesje na morzu bałtyckim.

Downloads